โลกของด้วงกว่าง Dynastinae

ด้วงกว่าง ชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ Dynastinae

วงจรชีวิตของพวกมันก็จะคล้ายกับแมลงปกติเป็นจะตกไข่เป็นตัวอ่อนแปลงมาเป็นหนอนและก็กลายเป็นดักแด้

พวกมันดำเนินชีวิตอยู่ในดินอาหารของพวกมันก็จะเป็นธาตุอาหารจากทางธรมมชาติดังเช่นพวกซากไม้ผุมูลสัตว์ที่ผสมอยู่ในนั้นตัวหนอนของด้วงกว่างนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ลำตัวถูกใจมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนตัวอ่อนของพวกด้วงกว่างนั้นจะต่างจากแมลงชนิดอื่นๆเป็นส่วนของหัวที่มีขนาดใหญ่มีฟันกรามหรือเขี้ยวของมันและก็พวกมันจะมีรูหายใจข้างลำตัวโดยจะมีบ้องทั้งสิ้น 8 บ้อง ปกติแล้วพวกมันจะกินอาหารในดินนิ่งไม่ขยับเขยื้อนเทียวไปเทียวมาระยะของดักแด้ของมันจะอยู่ราว 1 ปี จนกว่าจะโตผุดจากดินเพียงพอมันโตเต็มวัยพวกมันจะแก่ได้ก็แค่ 2 – 3 เดือนเท่านั้นเอง

พวกด้วงกว่างจะมีลักษณะเด่นพิเศษกว่าพวกแมลงพวกอื่นเพศผู้จะมีขนาดใหญ่มากไม่น้อยเลยทีเดียวมีอวัยวะบริเวณส่วนของหัวที่มันผลิออกออกมาจากหัวเช่นเดียวกันกับพวกมันมีเขาอยู่ด้านบนหัวจะมีแบบจำนวนและลักษณะที่แตกต่างออกไปตามจำพวกของพวกมัน ส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่ามากไม่น้อยเลยทีเดียวรวมทั้งมีเขาที่เล็กเยอะมากๆหรือบางครั้งก็อาจจะไม่มีเลยพวกด้วงกว่างจะใช้เขาสำหรับการต่อสู้หรือคุ้มภัยจำนวนมากมันจะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียแพร่พันธุ์ถึงแม้การต่อสู้ของพวกมันก็ไม่ได้ดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนกับสัตว์บางประเภทที่สู้กันจนตาย

โลกของด้วงคีม Lucanidae

ด้วงคีม ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Lucanidae วงจรชีวิตของพวกมันก็ไม่ต่างจากแมลงปกติก็จะเหมือนกับด้วงกว่างเป็นตกไข่ตัวหนอนและเติบโตในซากของไม้ที่ผุแม้ว่าพวกมันจะไม่ตกไข่ไว้ในดินเนื่องด้วยระยะในขณะที่เป็นตัวหนอนพวกมันจะหาเลี้ยงปากท้องอาหารตามพวกไม้ที่ผุเห็ดราที่สังกัดตามไม้พวกนั้นระยะของการฟักไข่ก็เป็นเวลานานมากราวด้วงกว่างเป็นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะผุดจากดินด้วงคีมโดยปกติจะไม่ก้าวร้าวกับมนุษย์สามารถพบได้บ่อยบนโลกขนาดของพวกมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ราว 12 เซนติเมตรแม้กระนั้นบางชนิดก็มีขนาดแค่เพียง 5 เซนติเมตรเท่านั้น

สามารถพบเจอได้ในป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งตอนภาคเหนือแล้วก็ภาคทิศตะวันออกหรือพื้นที่มีระบบระเบียบนิเวศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงฤดูฝนจะมีมากไม่น้อยเลยทีเดียวพวกมันเป็นจำพวกที่หาได้ยากเยอะแยะแล้วเพราะพวกมันใกล้ที่จะสิ้นพันธุ์เยอะขึ้นทุกหนชาวไทยโดยส่วนมากถูกใจเลี้ยงด้วงคีมเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้โชว์หรือจะเอามาสู้กันกับเพื่อนก็ได้

Author: Lesa Montgomery